O prom. ped. Františku Synkovi


K dispozici jsou následující materiály:

Životopis Fr. Synka k jeho šedesátinám z pera Dr. Stanislava Svačiny

Přehled odborné činnosti Fr. Synka z pera doc. PhDr. Jozefa Lišky, CSc.

Bibliografie prací Fr. Synka z let 1940–1976 z pera doc. PhDr. Jozefa Lišky, CSc.

Článek ke sto letům Fr. Synka z pera Petra Zemánka na serveru lidovky.cz.

Další informace najdete také na webu levactvi.cz nebo na Wikipedii.

Záznam České televize z předávání stříbrných pamětních medailí Senátu ČR
dne 28. září 2017 (cca 33:10 až 34:40 min.)© 1998–2020


KONTAKTY
PhDr. Lubomír Synek
Žandovská 306
190 00 Praha 9
E-mail: archart@archart.cz
Tel. 286 881 187, 603 717 143