Vnuknutia

Posolstvá

 

Poďte naspäť a všetko sa vám odpustí

24. august 1994


„Ja Ježiš, si prajem, aby moje deti rozširovali úctu k môjmu Božskému Srdcu. Nech moje deti vedia, že túžim im dať svoju lásku. Chcem, aby sa nik nebál prísť. Želám si, aby sa všetko odpustilo, lebo preto som zomrel, aby ste vy všetci mali život. Poďte, deti moje, poďte naspäť a všetko sa vám odpustí. Moje Božské Srdce horí láskou k vám. Vyberte si raj, v ktorom budete mať účasť na tom, čo som pre vás pripravil na celú večnosť. Vyberte si život, nie smrť. Poďte a ja vás naplním dobrými vecami. Vaše srdce nebude mať pokoj, kým nespočinie vo mne. Žehnám vás a láska vás žehná.“

Tu cítim Ježišovu veľkú túžbu po nás, aby sme sa k nemu navrátili – cítim úzkosť jeho Srdca. Jeho Srdce puká túžbou, aby sme sa vrátili k nemu, nehľadiac na to, čo sme urobili. Toto cítim pri tomto posolstve viac ako pri iných posolstvách. Toto je základné posolstvo, v ktorom Ježiš dáva poznať, ako s celým srdcom túži po našom návrate k nemu, nezávisle na tom, ako ďaleko sme zablúdili.

 

Modli sa k Bohu Otcovi

18. máj 1995 (5. veľkonočný týždeň)           štvrtok 11.05 hod.             sv. Ján I., pápež, voliteľná spomienka

MODLITBA K BOHU OTCOVI

OTČE NA NEBESIACH, Z CELÉHO SRDCA ŤA PROSÍM, POTEŠ TRPIACE DETI SVETA. BUĎ IM ÚTOČIŠŤOM, KTORÉ HĽADAJÚ. MILOVANÝ OTČE, S CELÝM SRDCOM, DUŠOU, MYSĽOU A TELOM PROSÍM A OBETUJEM VŠETKY OBETY TOHTO DŇA NA TENTO ÚMYSEL. A NECH TVOJA LÁSKA, VEDENIE A VNUKNUTIE JE PRE NICH ÚTECHOU ICH SŔDC. O TO PROSÍM SKRZE JEŽIŠA KRISTA, NÁŠHO PÁNA. AMEN.“

Tu plačem, lebo sa cítim taká nehodná prijať takú nádhernú modlitbu a nebeská Matka je taká milá, nádherná, jemná a milujúca. Keď ju počujem, cítim sa ešte nehodnejšia. „Chvála ti, Ježišu.“

 

Obetuj svoju úzkosť

18. máj 1995 (5. veľkonočný týždeň)           štvrtok             sv. Ján I., pápež, voliteľná spomienka

Myslím na návštevu Svätého Otca v januári (nemohla som vtedy tam ísť) – na beatifikáciu blahoslavenej Márie McKillop.

Nebeská Matka:
„Moje milované dieťa, nerozrušuj sa. Život tvojej rodiny sa zlepšil tvojou obetou. Obetuj svoju úzkosť Bohu za obrátenie hriešnikov a buď v pokoji. Ty, dcéra moja, znovu uvidíš môjho syna (pápeža).“ Geraldína potom videla Svätého Otca v Ríme. „Choď v pokoji, dieťa moje, a modli sa.“