Vnuknutia

Vznik knihy posolstiev „Vnuknutia“ začal skúsenosťou matky šiestich detí (žijúcej v Austrálii) „na prahu smrti“, keď mala porodiť svoje štvrté dieťa. V tom čase bola nepraktizujúcou katolíčkou, hoci jej dobrá stará mama ju v detstve naučila modliť sa. V zúfalstve povedala: „Ježišu, pomôž mi, prosím. Neviem uniesť túto bolesť, je príliš veľká, obetujem ti ju.“ V tej chvíli sa jej zdalo, že prešla z agónie na úplne iné miesto, oslobodená od všetkých bolestí. „...Predo mnou po ľavej strane som uvidela postavu muža a z jeho tváre akoby svietilo slnko. ... Muž mal ku mne veľký súcit. Pripomínal mi dávno strateného brata, ktorý ma veľmi miluje a chce mi pomôcť.“ Uvidela tiež Ženu, ktorá mala na neho obrovský vplyv, ktorým bola jej láska. Jej láska zastavila tohto Muža, aby potrestal svet.

Život Geraldiny sa zmenil. Začala často pristupovať ku sviatostiam a zúčastňovať sa a organizovať ružencové modlitbové skupiny. Neskôr začala dostávať posolstvá, ktoré mala aj napísať. Hľadala duchovné vedenie až našla otca Richarda Masina. Po odchode otca Masina do Európy ju viedol otec Michael Love SJ, ktorý v roku 1994 zomrel na rakovinu. Odvtedy má súčasného duchovného vodcu. Všetci traja kňazi súhlasili s tým, že posolstvá sú pravé. Európske a austrálske vydanie posolstiev boli skontrolované teológmi a neobsahujú nič, čo by protirečilo katolíckej viere a od príslušných arcidiecéz im bolo udelené „Nihil obstat“ a „Imprimatur“.

Kliknutím na toto miesto si môžete prečítať jedno alebo dve posolstvá, ktoré Geraldina dostala. Z času na čas ich budeme meniť, preto prosíme, navštevujte naďalej túto stránku Vnuknutí. Ďakujeme.

Kniha týchto posolstiev je k dispozícii v anglickom jazyku v nasledujúcich distribučných centrách (vydania v ruskom, slovenskom, španielskom a japonskom jazyku budú k dispozícii neskôr):

SLOVENSKO
Elena Lehocká
Eisnerova 15
841 07 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2-6477 5768
E-mail: reginamediatrix@gmail.com

AUSTRALIA
Divine Inspirations Distribution Centre
P. O. Box 325
Guildford, New South Wales
2161 Australia
Phone: 61-2-9688-2976
E-mail: doreens.ijop@bigpond.com

UNITED STATES OF AMERICA
Queenship Publishing Company
P. O. Box 220
Goleta, California 93116
U. S. A.
Phone: 1-800-647-9882
Fax: 1 (805) 967-5843
E-mail: Donna@queenship.org

IRELAND
Michael Scahill
Magillstown
Swords, Co. Dublin
Ireland
Phone: (353) 1-8401-590
E-mail: michael.scahill@gmail.com

NEW  ZEALAND
Sandra Bater
11A Arthur Grove
Waikanae 5036, Kapiti Coast
New Zealand
Phone: 64-4-905-2774
E-mail: signal_train@paradise.net.nz

Kniha posolstiev „VNUKNUTIA“ nie je na predaj. Rozširuje sa zdarma. Vďačne však prijmeme dobrovoľné príspevky na úhradu značných nákladov na jej tlač a rozširovanie.